Wat is Cranio Sacraal Therapie?

Informatie uit mijn studiegids

Cranio Sacraal Therapie is voortgekomen uit de Osteopathie. Het is pas ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw en is ontwikkeld tot een behandelsysteem met een hoge preventieve en medische waarde. Het is gebaseerd op de ontdekking dat het zenuwstelsel op een ritmische wijze beweegt. Verstoringen in deze ritmische ‘ademhaling’ van het zenuwstelsel geven verstoringen in de hoeveelheid levensenergie die dit systeem maximaal kan bevatten en het zenuwstelsel zal via zijn sturende werking verstoringen doorgeven aan het gehele lichaam. Dit is een vicieuze cirkel. Deze verstoringen kunnen zich uiten op alle lagen van het fysieke, emotionele, psychologische en mentale lichaam.

Bijna al deze verstoringen vinden hun oorsprong vanaf de conceptie. Als een baby na de geboorte niet volledig open plooit, wordt niet de maximaal mogelijke ruimte voor hersenen en zenuwstelsel bereikt. Als gevolg daarvan zal dit systeem ook niet op de maximale sterkte werken. In een gezond lichaam is de ruimte voor de werking van het Cranio Sacrale systeem en zijn ritme maximaal. Eenvoudig gezegd, het teruggeven van ontspanning en ruimte geeft de mogelijkheid het maximaal potentieel te bereiken. Het lichaam is dan in balans. De ervaring heeft geleerd dat verstoring in dit systeem, naast geboortetrauma, kan ontstaan door ondermeer klimaatveranderingen, verwondingen, bepaalde voeding, medicijnen of andere chemicaliën, langdurige fysieke of psychische overbelasting, slecht functionerende organen en littekens. Met andere woorden, elke vorm van stress kan na verloop van tijd deze verstoringen tot gevolg hebben.

Een door de PCSA opgeleide Cranio Sacraal Therapeut ziet het als haar taak om zo mogelijk niet slechts de symptomen te behandelen, maar de oorzaak te onderzoeken. Dit bewustzijnsproces leidt naar het teruggeven van de verantwoordelijkheid over de eigen ‘heelwording’. Een door de PCSA opgeleide Cranio Sacraal Therapeut beschouwt het niet als haar voornaamste taak om iemand beter te maken, maar wel om hem of haar in contact te brengen met de oorzaak van het probleem. Hierna kan de hij of zij zelf kiezen wat hij of zij met die oorzaak wil doen en uiteraard zal de therapeut de hem of haar bijstaan in het genezingsproces.