Sociale Communicatie met Kinderen

Hoe  vind  je  evenwaardigheid  binnen  je  gezin?

Sociale Communicatie is geïnspireerd door “Geweldloze Communicatie” van Marshall Rosenberg en “Actief Luisteren” van Thomas Gordon en Aletha Solter.

Het gaat erom dat je verbinding met kinderen kunt maken en behouden, omdat je wilt weten wat er in het kind leeft en wat het echt nodig heeft. Het lukt je om te luisteren achter oordelen en lastige uitspraken. Het kind wordt werkelijk  gehoord en gezien, waardoor het ook kan luisteren naar wat jij zegt.

In plaats van te reageren op impulsen, gaat “Sociale Communicatie met Kinderen” ervan uit dat je contact maakt met de intrinsieke motivatie van jouzelf en het kind. Vandaaruit nodig je het kind uit om te reageren vanuit zijn hart.

Deze vorm van communiceren helpt je om het kind zo te begeleiden dat hij kan opgroeien tot een volwassene die rekening houdt met zichzelf en anderen. Zodat hij zelf kiest voor zijn eigen gedrag en dit niet laat afhangen van een goedkeuring of een afkeuring van een ander.

 Herken je één of meer van onderstaande vragen?

Merk je dat je je soms hulpeloos of machteloos voelt bij het omgaan met kinderen?

Zou je graag willen dat kinderen uit zichzelf een bijdrage leveren, in plaats van aangespoord worden door jou?

Zou je willen kunnen prijzen zonder oordelen, willen corrigeren met behoud van respect en boos kunnen worden zonder te kwetsen?

 Werkwijze

LIVE: in twee middagen van vier uren     ONLINE: In vier blokken van twee uren

We werken met oefeningen, naar aanleiding van het vierstappenmodel van Marshall Rosenberg en we bespreken met elkaar lastige situaties.

Aan het eind van de training

~  kun je kiezen op welke manier je met kinderen wilt praten

~  heb je het verschil gevoeld tussen communiceren vanuit verbinding met jezelf en vanuit je denken

~  kun je beginnende conflicten tussen jou en het kind ombuigen en oplossen

~  ken je het verschil tussen motivatie van binnen uit en motivatie van buiten af

~  heb je handvatten om een stap te zetten richting leven in een harmonieus gezin, met respect voor ieders eigenheid

– kun je je aanmelden voor de vervolg training Sociale Communicatie en Rivaliteit tussen kinderen

 

Locatie:                             Staalweg 1 Delft 

Duur:                                 8 contacturen en 2 uur zelfstudie naar eigen keuze

LIVE in Delft:                     8 en 15 april 2023 van 13:00 tot 17:30 

Particulier Tarief:              165 euro incl. BTW, gezinsleden krijgen 10% korting

Werknemers* Tarief:         285 euro excl. BTW (*werkgevers krijgen overheidssubsidie)

Aanmelden                        mail: praktijklandaya@gmail.com of bel: 06 53 92 35 21

mocht de prijs onoverkomelijke problemen opleveren, geef dit dan aan, dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing

Reacties zijn gesloten.