Algemene Voorwaarden

Inschrijving voor een training is definitief na betaling van de factuur, ook wanneer overeengekomen is dat er in delen betaald wordt. Graag binnen twee weken na het verzenden van de factuur het bedrag overmaken.

De tarieven voor particulieren zijn zo laag mogelijk gehouden. Betaalt uw werkgever de kosten, dan is het bedrag hoger, omdat alle werkgevers subsidie krijgen wanneer zij de kosten voor een opleiding voor hun werknemers betalen.

Protocol Praktijk Landaya, coaching en training voor volwassenen

 1. Schriftelijk akkoord gaan met de voorwaarden van Praktijk Landaya
 2. De trainer geeft deelnemers de mogelijkheid van een telefonisch intakegesprek, deelnemer belt zelf wanneer daar behoefte aan is
 3. De trainer stelt het belang van de deelnemers voorop
 4. De trainer is objectief
 5. De trainer is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten voor de deelnemer
 6. De deelnemer vertelt in vertrouwen en houdt in vertrouwen wat andere deelnemers vertellen en praat hier niet met anderen over, na de training
 7. De eventuele werkbladen zijn eigendom van de deelnemer en kunnen alleen gekopieerd worden, met behoud van het logo en de naam van de Praktijk Landaya
 8. Vertrouwelijke informatie die gegeven mag worden aan derden, wordt eerst besproken met de deelnemer
 9. Er wordt soms gebruik gemaakt van de door Bridget Belgrave en Gina Lawrie ontwikkelde Dance Floors, ter ondersteuning van het leerproces. Zij hebben gevraagd om met respect om te gaan met de door hen ontwikkelde materialen en methoden. Wanneer je de behoefte hebt om ook gebruik te maken van de Dance Floors, bijvoorbeeld in je werk, wil je dan zo vriendelijk zijn om deze te bestellen via hun website: www.NvcDanceFloors.com in plaats van ze zelf na te maken
 10. In de cursus wordt uitgegaan van Persoonlijk Leiderschap, in andere woorden: de deelnemer heeft de intentie de behoeftes van zichzelf voorop te stellen
 11. Afmelden kan uiterlijk een week van te voren, dan wordt 50% van het cursusgeld teruggegeven. Mocht er iemand anders gevonden worden die de plaats wil innemen, dan kan het volledige cursus bedrag teruggegeven worden
 12. Wanneer de training eenmaal gestart is, kan er geen geld meer teruggegeven worden
 13. Wanneer er gekozen is voor de korting omdat je je hebt opgegeven voor meerdere modules tegelijk, kan er geen geld meer terug gegeven worden nadat de eerste training gestart is.

Reacties zijn gesloten.