Sociale Communicatie in het Team

Sociale Communicatie in het Team

Als manager merk je dat je team niet meer zo lekker functioneert. Jij ziet de verschillende kwaliteiten van de mensen wel, maar er is iets in het team waardoor er minder resultaat mee gehaald wordt, dan zou kunnen. Zou het door rivaliteit kunnen komen of heb je het idee dat men elkaars kwaliteiten niet ziet en dus ook niet gebruikt om samen te werken?

Wat biedt deze teamtraining?

Het gaat erom dat je vanuit jezelf verbinding maakt met je collega’s en/of klanten en deze kunt behouden, ook als het moeilijk wordt. Je leert hoe je kunt luisteren achter oordelen en interpretaties, ook die van jezelf.

Collega’s en cliënten/klanten voelen zich gehoord en gezien, waardoor ze makkelijker kunnen luisteren naar wat jij zegt.

Tijd, aandacht en respect voor jezelf komen ook aan de beurt. Je staat immers veel makkelijker open voor contact met een ander, wanneer je eerst goed voor jezelf hebt gezorgd.

Herkent jouw team één of meer van onderstaande vragen?

Merk je dat je je soms geïrriteerd of machteloos voelt in het contact met je manager, je teamleden, je collega’s en/of je cliënten/klanten?

Haak je soms af, omdat je geen strijd of discussie wilt en zou je tips willen hoe het anders kan?

Wil je een snelle manier leren om tot besluitvorming in consensus te komen?

Zou je in groepsgesprekken meer verbinding willen zien tussen de groepsgenoten?

Werkwijze

Ieder teamlid, inclusief de manager, krijgt een individueel gesprek met de trainer vooraf om in vertrouwen te kunnen vertellen hoe het met hem of haar gaat en wat er in hem of haar leeft.

De trainer komt bij bestaande teamsessies observeren hoe het nu gaat.

Met deze inventarisatie maakt de trainer een programma. Dit kan bestaan uit groepsbijeenkomsten en uit individuele coachsessies.

Alle teamleden krijgen het communicatiemodel van Marshall Rosenberg aangeboden en oefenen het vierstappenmodel op allerlei manieren. Schriftelijk, in gesprek met anderen, in actie en vooral met voorvallen die zich ter plekke voordoen. We bespreken met elkaar lastige situaties en werken in groepjes naar oplossingen. We gaan uit van Persoonlijk Leiderschap; eigen behoeftes gaan voor, dus verantwoording nemen voor jezelf.

Aan het eind van de training

~  heeft het team vaardigheden geleerd om een harmonieus team te vormen

~ heeft het team verschil gemerkt tussen communiceren vanuit verbinding met jezelf en vanuit je denken

~  heeft het team verschil geleerd tussen motivatie van binnen uit of opgelegd van buiten af

~  heeft ieder teamlid geleerd verantwoording te nemen voor zichzelf

~  heeft ieder teamlid geleerd verbinding te maken met de eigen verlangens en hoe je kunt krijgen wat je nodig hebt

~  heeft het team geoefend in feedback geven en ontvangen

~  kan ieder teamlid beginnende conflicten tussen zichzelf en een collega, manager of klant ombuigen en oplossen

~  heeft het team geleerd hoe je om kunt gaan met een “nee” van de ander

~  kent ieder teamlid het geweldloze communicatie model van Marshall Rosenberg en heeft ermee geoefend

Praktische zaken

Het programma is aan te passen aan het beschikbare budget. De trainer geeft aan wanneer het professioneel verantwoord is om bepaalde onderdelen te kiezen vanwege de kosten.

Een kostenvoorbeeld: een programma met een team van 8 personen op HBO/WO denkniveau kost ongeveer tussen € 6.000,- en € 8.000,- binnen een doorlooptijd van vier tot zes maanden.

Reacties zijn gesloten.