Rivaliteit tussen kinderen en Sociale Communicatie

“Ieder kind is uniek”, dat weten we allemaal. rivaliteit 1

Toch gaan de meeste opvoedsystemen uit van de gelijkheid tussen kinderen. Een simpel voorbeeld; als ik het ene kind 10 druiven geef, moet ik het andere kind ook 10 druiven geven (broertjes/zusjes vriendjes/vriendinnetjes, klasgenootjes). Maar misschien heeft het ene kind wel meer trek dan het andere? Of heeft het ene kind het harder nodig dan de ander. Of misschien heeft het ene kind dorst en het andere trek.

Vaak denken wij dat kinderen met rivaliteit geboren worden, dat is een fabeltje, wij zelf creëren deze rivaliteit met bovenstaande soort acties, die vaak goed bedoeld zijn. 

Kinderen worden geboren met universele verlangens als liefde, intimiteit, ertoe doen, warmte, betekenis hebben. Wanneer we ontdekken dat er talloze manieren zijn om deze verlangens in te vullen, ontdekken we ook dat ieder kind op verschillende manieren zijn verlangens vervuld wil zien.

Wanneer wij als opvoeders kinderen gaan vergelijken met elkaar, ontstaat rivaliteit: “ik wil net zo belangrijk gevonden worden als de ander”. Wanneer wij maar één manier kunnen bedenken om aan de behoeften van de kinderen te voldoen, gaan kinderen hier met elkaar om strijden.

In deze training leer je weer te kijken naar ieder kind individueel en hoe je er zo mee om kunt gaan dat kinderen de strijd met elkaar niet meer aan zullen gaan.

Nadat je de training “Sociale communicatie met kinderen” hebt gevolgd, kun je je opgeven voor deze training. Je kunt hem ook volgen na of tijdens de Basisopleiding Sociale Communicatie.

Mijn advies is om vóór deze training, eerst de algemene Module 2 (empathisch luisteren) en Module 3 (jakhals en giraffe) te volgen, dan is het meest uit deze training te halen. Het is echter niet persé nodig.

Praktische zaken

Waar?                           Praktijk Landaya, Staalweg 1   Delft

Hoelang?                     10 contacturen plus 2 uren zelfstudie tussendoor

Wanneer?                     zaterdagen 13 en 20 mei 2023

Hoe laat?                      12:30 tot 17:30

Kosten particulier:       165 euro incl. BTW (gezinsleden 10% korting)

Kosten werknemers:   285 euro excl. BTW (werkgevers krijgen overheidssubsidie)

Aanmelden:                 Mail   praktijklandaya@gmail.com  of bel    06 53 92 35 21

Reacties zijn gesloten.