Workshop voor leerkrachten en kinderbegeleiders

Contact maken met de aangeboren intrinsieke motivatie

Hebt u deze mening van een ouder wel eens gehoord?

“Ik vind dat mijn kinderen een bijdrage moeten leveren aan het huishouden en daarom eis ik dat zij hun kamer netjes houden, op tijd zijn voor het eten en helpen afruimen na het eten.”

Of deze overtuiging van een leerkracht?

“Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen en ik verwacht van de kinderen dat ze rekening met elkaar houden, daarom leer ik hen samen werken.”

Tegenwoordig hebben wij dan een beloningsbord hangen waarop precies te zien is welk kind wat goed gedaan heeft. En vinden we “time-outplekken” voor als het niet gelukt is om aan de verwachtingen van de opvoeders te voldoen.

En toch hebben wetenschappers al talloze malen aangetoond dat “straffen” geen gedragsverandering teweegbrengt. En dat “belonen” vaak het gewenste resultaat wel oplevert, maar meteen ook een afhankelijkheid creëert en ons niet helpt om ons te ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Nee, we leren juist direct te reageren op prikkels en de verantwoordelijkheid buiten ons te leggen.  

Ken je jouw eigen interne motivatie nog op het moment dat je contact maakt met anderen?

In deze workshop ontdek je welke universele behoeften achter onze (opvoed)overtuigingen zitten. We bedenken samen op welke manieren we nog meer onze (opvoed)wensen in vervulling kunnen zien gaan.

We staan stil bij de intrinsieke motivatie waarmee kinderen geboren worden en we voelen hoe moeilijk het is als iemand zegt: “Ik eis dat jij uit jezelf je eigen spullen opruimt”

De taal waarin ik deze workshop geef noem ik “Sociale Communicatie”. Deze taal is geïnspireerd door “Geweldloze Communicatie” van Marshall Rosenberg en “Actief Luisteren” van Thomas Gordon.

Het gaat erom dat je verbinding met kinderen kunt maken en behouden, omdat je wilt weten wat er in het kind leeft. Deze vorm van communiceren helpt je om het kind zo te begeleiden dat hij kan opgroeien tot een volwassene die rekening houdt met zichzelf en anderen. Zodat hij zelf kiest voor zijn eigen gedrag en dit niet laat afhangen van een goedkeuring of een afkeuring van een ander.

Praktische zaken:

Deze workshop duurt 2 uur en is zowel informatief als interactief. Geschikt voor groepen leerkrachten en/of ouders of voor groepsleiders in de kinderopvang.

Bel of mail voor meer informatie. 06 53 92 35 21     praktijklandaya@gmail.com

Reacties zijn gesloten.