Quotes

Ervaringen van deelnemers aan trainingen Sociale Communicatie

Marian van der Wildt, therapeut schreef dit als eindpresentatie in module 4

“Met MIJN  woorden in een relatie met mijn innerlijk (met ik en met mij, dus eerst bij je zelf voelen) en dan pas JIJ! In woorden RUIM en VRIJ!

Met zintuigen zuiver waarnemen: Kijken met je ogen; als ik zie dat jij……  Horen met je oren; als ik je hoor zeggen, dat jij ….. Dit is met oprechte aandacht – ik bel je op – en ik maak contact met jou. Ik informeer telkens weer , als ik zo reageer wat doet dat dan met jou???? Wil jij horen hoe dat binnenkomt bij mij??? JA ZEKER…NATUURLIJK!

Wil je horen hoe dat binnenkomt bij mij, deelgenoot worden wat het teweegbrengt in mij. Ik ervaar dat ik ruimte ontvang. Ik voel me dan gehoord en gezien. Hoera de ander heeft contact opgenomen met mij en ik blijf in contact in het gesproken woord.  DAN  is het mogelijk om de volgende vraag te stellen. Waaraan heb je behoefte? Ohh uuhhh….Nu ga ik even spieken op mijn Ai-opener kaartje Heb je behoefte aan …….. of aan ……. Etc. Het geeft de mogelijkheid om in verbinding te blijven tijdens het communiceren. Hierdoor wordt het verdedigen en aanvallen door die verwijtende en aanvallende zinsconstructies voltooid verleden tijd.

Nu ik de complete communicatie overzie van zenden en ontvangen in beide richtingen, word mij duidelijk, dat er tijdens dit PROCES ruimte voor mij is om te voelen! Als ik ruimte voor mijzelf en voor die ander creeer om te voelen, dan komen we tot de menselijke behoefte van uit het hart leven. Pas daarna ben ook ik in staat om mijn verzoek te formuleren. Het is nog lastig voor mij om uit eigen behoeften te communiceren. Het inzicht in communicatie-in-verbinding is aan het ontkiemen. In mij is de behoefte volledig aanwezig om in-verbinding-te-communiceren. Ik mag er zijn met hart, mond en spraak.

Uit de weerstand komen, black-ont-worstelen, ontwortelen uit oude communicatie patronen!!!!

Als ik volledig uit mijn hart spreek, dan kan ik mij werkelijk laten zien. Op die manier ontstaat er meer een univesele en natuurlijke interactie met anderen.
Met communicatie-in-verbinding is hartstaal VEILIG en niet PIJNLIJK!  Vanuit mijn hart, dank je wel voor de verbinding-in-gesproken-woorden. Mijn doelstelling is aan het ontkiemen en vraagt om een levenlang oefenen en bewust toepassen. Prachtige verrijking in SER-werk en in het dagelijkse contact met alle relaties van dichtbij en veraf.

SPREKEN VANUIT MIJN HART WORDT STEEDS MEER MOGELIJK, DAN IS MIJN DOELSTELLING GEHAALD.”

 

Ester, 35 jaar moeder en leerkrachtEster luistert intens Sociale Communicatie kl

“Ik heb geleerd dat je een gesprek kunt beginnen met een directe waarneming. Het effect is opvallend. Mensen kijken je direct met open ogen aan. Helder en betrokken. Rechtstreeks en nieuwsgierig. Je hebt direct contact!”

“Wat mij het meeste is bijgebleven is: nee = oké. En dat alles wat een ander doet en zegt, niets over mij zegt, maar alles over de onvervulde behoefte van de ander.”

Weren, 50 jaar, technisch werk

Weren lacht“Wat mij het meeste is bijgebleven van de training is Erma’s aandacht voor zorgvuldig communiceren. Ze laat zien wat gebruikelijke communicatie kan veroorzaken en hoe je je anders kunt uitdrukken. Het is knap van Erma hoe ze de techniek meestal niet overduidelijk, maar wel effectief, toepast.” 

“Ik ben mij nu bewust van het effect van mijn (spontane) handelen en kan nu anders reageren als een dierbare emotioneel wordt.” 

 “Ik vind het nog steeds moeilijk om naar een ander te luisteren zonder me persoonlijk aangevallen te voelen. Door de training kan ik nu wel voorkomen dat ik meteen fel reageer.” 

“Ik beveel de methode en de cursus Sociale Communicatie aan diverse mensen (collega’s, vrienden) aan.”   

Jos vader van 50+

Jos, 50+ jaar

Jos, 50+ jaar

“Door de training ben ik me meer bewust wat Sociale Communicatie inhoudt. Ik wil het ook in de praktijk gaan gebruiken, omdat dit eigenlijk de manier is waarop ik met mijn medemens wil communiceren.” 

“Hoewel ik de kracht van Sociale Communicatie zeker inzie, valt het niet mee om het ook goed toe te passen. Ik blijf het wel iedere keer proberen.”

“Trainer Erma van Dijk beheerst de Sociale Communicatie zeer goed en ondersteunt je altijd tijdens de lessen. Ze is zeer begaan en heeft een hele warme persoonlijkheid.”

“Ik hoop dat er nog veel mensen verrijkt worden met de kennis en vaardigheden van Erma’s cursussen Sociale Communicatie.”

SONY DSCMarja, therapeut 38 jaar

Door de training heb ik meer begrip van (het ontstaan van) het gedrag bij de kinderen in mijn praktijk, meer begrip voor mezelf, mijn gedragspatronen en verleden. Ik weet nu dat ik een probleem dat niet van mij is, ook niet van mij hoef te maken. Het communicatiemodel integreert zich als vanzelf in gesprekken en wanneer ik een gesprek begin met een waarneming, levert het minder conflicten op.

Het is verrassend hoeveel effect een cursus Sociale Communicatie van ‘maar’ drie avonden heeft. Ik heb ontdekt dat er een andere, geweldloze, manier van communiceren bestaat. De cursus heeft bij mij een ontwikkeling in gang gezet, waar ik Erma en mijn medecursisten alleen maar dankbaar voor kan zijn. De kracht van Erma is duidelijk merkbaar in het laten gebeuren van de situaties die nodig zijn voor de deelnemers om zich verder te ontwikkelen.

In juni 2012 schreef ik aan Erma: “Ik vind het nog steeds lastig om te luisteren naar anderen zonder me persoonlijk aangevallen te voelen. Dit is zo’n vastgeroest patroon, dat ik nu pas ontdek dat er ook andere mogelijkheden zijn.” Inmiddels kan ik stellen dat de sociale communicatie materie zich zodanig heeft geïntegreerd in mijn leven dat hier nog zelden sprake van is.

Reacties zijn gesloten.