Sociale Communicatie en werken met kinderen

Sociale Communicatie Landaya© met kinderen KIES groepsdiscussie kl

Voor professionals die willen durven communiceren vanuit hun kwetsbaarheid. Zoals teams binnen PO, VO en KDV, maar ook schooltuinmedewerkers of medewerkers van jeugdcentra.

Als je werkt met kinderen wil je graag een goede band met de kinderen die je zijn toevertrouwd.

Je wilt weten wat de kinderen belangrijk vinden en wat ze echt nodig hebben.

Je weet dat het in het belang van het kind is om een goed contact met de ouders te hebben.

Wat biedt deze training?

Het gaat erom dat je hartsverbinding met de kinderen kunt maken en behouden.

Je leert hoe je kunt luisteren achter oordelen en interpretaties van kinderen en hun ouders.

De kinderen en hun ouders voelen zich gehoord en gezien, waardoor ze ook kunnen luisteren naar wat jij wil vertellen.

Tijd, aandacht en respect voor jezelf komen ook aan de beurt. Je staat immers veel makkelijker open voor contact met een ander, wanneer je eerst goed voor jezelf hebt gezorgd.

De training “Sociale Communicatie Landaya met kinderen” biedt alternatieven voor autoritaire discipline en toegeeflijkheid.

Herken je één of meer van onderstaande vragen?

Verlang je naar echt contact met de kinderen en wil je leren omgaan met deze kwetsbaarheid?

Zou je kinderen beter willen begeleiden bij het oplossen van conflicten?

Zou je willen kunnen prijzen zonder oordelen, willen corrigeren met behoud van respect en boos kunnen worden zonder te kwetsen?

Haak je soms af, omdat je geen strijd of discussie wilt en je wilt tips hoe het anders kan?

Merk je dat je je soms hulpeloos of machteloos voelt bij het werken met kinderen?

Werkwijze

We oefenen de vier stappen van het communicatiemodel van Marshall Rosenberg.

We bespreken met elkaar lastige situaties met kinderen en/of ouders, doen rollenspellen en werken in groepjes naar oplossingen

Deelnemers kunnen in de training ontladen en ruimte krijgen voor zichzelf, zonder dat daar iemand door gekwetst wordt.

Aan het eind van de training

~  kun je kiezen op welke manier je met de kinderen en / of ouders wilt praten

~  heb je het verschil gevoeld tussen communiceren vanuit verbinding met jezelf en vanuit je denken

~  kun je beginnende conflicten tussen jou en een kind of ouder ombuigen en oplossen

~  heb je ruimte gekregen voor je eigen gevoelens en behoeftes

~  ken je het verschil tussen motivatie van binnen uit en motivatie van buiten af

~  ken je het geweldloze communicatie model van Marshall Rosenberg en heb je ermee geoefend

Praktische zaken

Tarief                             485 euro per persoon excl. BTW, excl reiskosten à € 0,29 per km

Waar en hoelang?    In-Company of in de kinderpraktijk, 12 contacturen, 8 tot 10 uren                                               zelfstudie en oefenen

Wanneer?                    We zoeken we samen naar de beste data voor iedereen

Reacties zijn gesloten.